9 kwietnia 2021

OKO.Press: „Nieetyczny Kodeks etyczny sędziego TK. Czyli dlaczego Pawłowicz nie poniesie konsekwencji”


Udostępnij

„Sędziowie i prokuratorzy mają postępowania dyscyplinarne za udział w lekcjach o konstytucji. Rzecznicy dyscyplinarni twierdzą, że to działalność uchybiająca godności sędziego. A co z wypowiedzią sędzi Trybunału niegdyś Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz o transpłciowej uczennicy?” „Krystyna Pawłowicz skrytykowała na Twitterze szkołę, w której nauczyciele poprosili uczniów, by zwracali się do dziesięcioletniej transpłciowej uczennicy jej żeńskim imieniem. Wymieniła miejscowość, nazwę placówki, imię i […]


„Sędziowie i prokuratorzy mają postępowania dyscyplinarne za udział w lekcjach o konstytucji. Rzecznicy dyscyplinarni twierdzą, że to działalność uchybiająca godności sędziego. A co z wypowiedzią sędzi Trybunału niegdyś Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz o transpłciowej uczennicy?”

„Krystyna Pawłowicz skrytykowała na Twitterze szkołę, w której nauczyciele poprosili uczniów, by zwracali się do dziesięcioletniej transpłciowej uczennicy jej żeńskim imieniem. Wymieniła miejscowość, nazwę placówki, imię i nazwisko dziewczynki. Po krytyce wpis usunęła, twierdząc, że „nie chciała skrzywdzić dziecka”. Dobre i to.”

„Kodeks Etyczny Sędziego TK istnieje, choć jest tajny. Tajny w tym sensie, że nie został nigdzie upubliczniony. Ale jest. I nawet mam jego cyfrową kopię.”

„Uchwalono go – w podejrzanym zresztą trybie, który lepiej nazwać narzuceniem – na początku rządów Przyłębskiej w TK 27 lipca 2017 r. Napisany został pod kątem zastraszania i ścigania „starych” sędziów TK, których wtedy była jeszcze połowa składu, gdyby zechcieli się wypowiadać krytycznie o poczynaniach władzy względem niezależności sądów i trybunału albo np. uczestniczyć w protestach w obronie konstytucji.”

„Wpis sędzi Krystyny Pawłowicz na Twitterze jest moralnie naganny i nie przystoi sędziemu Trybunału Konstytucyjnego. Ale jeśli poważnie traktować zakaz rozszerzającej interpretacji przepisów o charakterze karnym, Kodeks Etyczny Sędziego TK nie daje podstaw do pociągnięcia sędzi Pawłowicz do odpowiedzialności.”

„Cóż, jaki Trybunał, jacy sędziowie, taki kodeks. A sędzia Pawłowicz nie zdoła swoją wypowiedzią narazić na szwank autorytetu Trybunału, bo takowego Trybunał dawno nie posiada, o czym Julia Przyłębska dobrze wie.”

Tekst pochodzi z portalu OKO.Press

Pełna treść artykułu: OKO.Press: „Nieetyczny Kodeks etyczny sędziego TK. Czyli dlaczego Pawłowicz nie poniesie konsekwencji”