26 marca 2022

OKO.press: „Manowska chce ścigania legalnych sędziów SN. Represje za stosowanie prawa UE”


Udostępnij

„Pełniąca funkcję I prezesa SN Małgorzata Manowska zażądała postępowania wobec trzech legalnych sędziów SN za to, że wykonując orzeczenia ETPCz, TSUE i SN, chcą ocenić legalność neo-sędziego. Zarzuty grożą prof. Wróblowi i sędziemu Matrasowi, który broni zawieszanych sędziów.” „Nasilają się represje wobec niezależnych sędziów: po raz pierwszy za działalność orzeczniczą mają być ścigani legalni sędziowie […]


„Pełniąca funkcję I prezesa SN Małgorzata Manowska zażądała postępowania wobec trzech legalnych sędziów SN za to, że wykonując orzeczenia ETPCz, TSUE i SN, chcą ocenić legalność neo-sędziego. Zarzuty grożą prof. Wróblowi i sędziemu Matrasowi, który broni zawieszanych sędziów.”

„Nasilają się represje wobec niezależnych sędziów: po raz pierwszy za działalność orzeczniczą mają być ścigani legalni sędziowie Sądu Najwyższego. Jak ustaliło OKO.press, pełniąca funkcję I prezes SN Małgorzata Manowska wystąpiła do rzecznika dyscyplinarnego SN o wszczęcie postępowania wobec trzech sędziów, którzy chcą zbadać legalność powołania neo-sędziego przez nową, upolitycznioną KRS (neo-KRS). Postępowanie ma objąć sędziów starej, legalnej Izby Karnej:

  • prof. Włodzimierza Wróbla, znanego z obrony praworządności i niezależności SN. Był też najpoważniejszym kontrkandydatem Manowskiej na stanowisko I prezesa SN,
  • Jarosława Matrasa, który jest obrońcą sędziów zawieszanych przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną,
  • Małgorzatę Wąsek-Wiaderek.”

„Zgodnie z żądaniem Manowskiej rzecznik dyscyplinarny ma ocenić ich czynności podejmowane w ramach działalności orzeczniczej. A „winą” sędziów jest fakt, że chcą zastosować wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz historyczną uchwałę SN, w których podważono legalność neo-KRS i dawanych przez nią sędziowskich nominacji. Represje za stosowanie prawa UE nadal też spadają na sędziów sądów powszechnych. Rzecznik dyscyplinarny ministra Ziobry zrobił właśnie dyscyplinarkę sędzi Annie Głowackiej z Krakowa, która też wykonała wyroki ETPCz i TSUE.”

„Atakowani sędziowie mają wsparcie środowiska niezależnych sędziów. Sędzia Paulina Asłanowicz, którą rzecznik dyscyplinarny ministra Ziobry ściga za ochronę chorego dziecka, dostała właśnie wsparcie aż 64 sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wsparcie dostała też zawieszona przez ministra Ziobrę sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora. Ją wspierają sędziowie słupscy.”

„Jak ustaliło OKO.press, zawiadomienie Małgorzaty Manowskiej do rzecznika dyscyplinarnego SN jest datowane na 7 marca 2022 roku. Manowska żąda w nim wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec trzech legalnych sędziów SN. Takie postępowanie może zakończyć się na kilka sposobów. Rzecznik może odmówić wszczęcia postępowania lub je wszcząć i po wyjaśnieniu sprawy umorzyć ją lub postawić sędziom zarzuty dyscyplinarne.

Manowska zażądała wszczęcia postępowania w związku z jedną ze spraw prowadzonych w Izbie Karnej. Chodzi o sprawę prowadzoną przez skład orzekający w składzie: prof. Włodzimierz Wróbel, Jarosław Matras (sprawozdawca sprawy) i Małgorzata Wąsek-Wiaderek. Wszyscy są legalnymi sędziami SN – Manowska jest neo-sędzią.

Ten skład pod koniec stycznia 2022 roku zajmował się kasacją od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Lublinie, dotyczącego odszkodowania za niesłuszny areszt. SN nie rozpoznał jednak sprawy merytorycznie. Bo w wydaniu lubelskiego orzeczenia wziął udział m.in. neo-sędzia Jerzy Daniluk, który jest też prezesem Sądu Apelacyjnego w Lublinie, z nominacji resortu ministra Ziobry.”

Tekst pochodzi z portalu OKO.press

Pełna treść artykułu: OKO.press: „Manowska chce ścigania legalnych sędziów SN. Represje za stosowanie prawa UE”