22 lutego 2021

OKO.Press: Adam Bodnar broni sędzi, której grozi dymisja za orzeczenie i postawienie się prokuraturze


Udostępnij

RPO Adam Bodnar broni sędzi Alicji Karpus-Rutkowskiej, wiceprezes sądu w Myśliborzu. Jej dymisji chce zastępczyni Ziobry, bo sędzia orzekała nie po myśli prokuratury. Po tekście OKO.press Bodnar napisał w tej sprawie do ministra Ziobry. Sprawą zajmie się też nowa KRS. Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara to skutek artykułu OKO.press, w którym opisaliśmy represje jakie […]


RPO Adam Bodnar broni sędzi Alicji Karpus-Rutkowskiej, wiceprezes sądu w Myśliborzu. Jej dymisji chce zastępczyni Ziobry, bo sędzia orzekała nie po myśli prokuratury. Po tekście OKO.press Bodnar napisał w tej sprawie do ministra Ziobry. Sprawą zajmie się też nowa KRS.

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara to skutek artykułu OKO.press, w którym opisaliśmy represje jakie spadły na sędzięAlicję Karpus-Rutkowską z Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Sędzia jednocześnie jest wiceprezeską tego sądu. Odwołać ją z tego stanowiska chce wiceministra sprawiedliwości Anna Dalkowska, bo sędzia dwa razy postawiła się miejscowej prokuraturze. Nie aresztowała na jej wniosek mężczyzny, który w czasie manifestacji Strajku Kobiet uderzył księdza. Nie otworzyła też na żądanie prokuratury sądu w nocy.

Adam Bodnar w piśmie do ministra przypomina, że nawet znowelizowana przez PiS ustawa o ustroju sądów powszechnych nie pozwala mu na swobodne odwołanie prezesa lub wiceprezesa sądu w trakcie trwającej kadencji. Można to tylko zrobić jeśli doszło do:

  • rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych;
  • gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości;
  • stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych;
  • złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.

Zdaniem Rzecznika żądanie dymisji sędzi może prowadzić do wywołania wśród sędziów tzw. „efektu mrożącego”, „polegającego na zniechęceniu wskazanej powyżej sędzi oraz innych sędziów do podejmowania działań niezgodnych z wolą prokuratury oraz postępowania zgodnie z własnym przekonaniem”.

Tekst pochodzi z portalu OKO.Press

Pełna treść artykułu: OKO.Press: Adam Bodnar broni sędzi, której grozi dymisja za orzeczenie i postawienie się prokuraturze