2 sierpnia 2018

KRS_zdjecie

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. odmowy przekazania przez Przewodniczącego nowej Krajowej Rady Sądownictwa odwołań złożonych przez sędziów Sądu Najwyższego


Udostępnij

Warszawa, 2 sierpnia 2018 r. Opinie KOS (3/2018) Odmowa przekazania przez Przewodniczącego nowej Krajowej Rady Sądownictwa odwołań złożonych przez sędziów Sądu Najwyższego.  Uchwalona przez obecną większość parlamentarną nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa powiela istniejące od 2001 r. rozwiązanie, zgodnie z którym sędzia – którego dotyczy uchwała wydana przez KRS – może odwołać się do […]


Warszawa, 2 sierpnia 2018 r.

Opinie KOS (3/2018)

Odmowa przekazania przez Przewodniczącego nowej Krajowej Rady Sądownictwa odwołań złożonych przez sędziów Sądu Najwyższego. 

Uchwalona przez obecną większość parlamentarną nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa powiela istniejące od 2001 r. rozwiązanie, zgodnie z którym sędzia – którego dotyczy uchwała wydana przez KRS – może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały z prawem. Takie odwołanie przesyła się za pośrednictwem Przewodniczącego KRS.

Z możliwości odwołania do Sądu Najwyższego skorzystali trzej sędziowie, wobec których nowa KRS wydała negatywne opinie dotyczące dalszego sprawowania przez nich urzędu sędziego SN. W dniu 27 lipca 2018 r. sędzia M. Mitera, rzecznik prasowy nowej KRS, przekazał Polskiej Agencji Prasowej, iż przewodniczący nowej KRS, sędzia L. Mazur, nie prześle wspomnianych odwołań do Sądu Najwyższego i nie nada im biegu.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o KRS, odwołanie wnosi się za pośrednictwem przewodniczącego, w terminie 2 tygodni od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Ani KRS, ani jej przewodniczący nie są stroną postępowania przed SN i nie mają żadnych uprawnień do weryfikacji złożonych odwołań. Jedynym obowiązkiem, jaki nakłada ustawa, jest ich przesłanie (wraz z aktami spraw) do Sądu Najwyższego.

Odmowa nadania biegu pismom złożonym przez sędziów SN uniemożliwia sądową kontrolę uchwał nowej KRS, i w rzeczywistości odbiera tym osobom prawo do sądu – wynikające z przepisów Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karty Praw Podstawowych UE. Nosi również znamiona przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącego nowej KRS.

Wzywamy nową Krajową Radę Sądownictwa i jej kierownictwo do działania zgodnego z prawem.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Iustitia Polska – „Polish Judges”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska Wolne sądy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatynskiego
Amnesty International Polska
Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów

Opinia 3_2018


PDF do pobrania


Opinia 3/2018