29 marca 2021

List otwarty do Komisji Europejskiej


Udostępnij

List otwarty do Komisji Europejskiej podpisany przez 12 partnerów Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS oraz ponad 60 akademików z całej Europy, zajmujących się prawem Unii i prawami człowieka: Szanowna Pani Przewodnicząca,  Szanowna Pani Wiceprzewodnicząca,  Szanowny Panie Komisarzu,  W nawiązaniu do listu ponad 5000 sędziów i prokuratorów z państw Unii Europejskiej z grudnia 2020 roku, jako przedstawiciele polskich […]


List otwarty do Komisji Europejskiej podpisany przez 12 partnerów Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS oraz ponad 60 akademików z całej Europy, zajmujących się prawem Unii i prawami człowieka:

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Szanowna Pani Wiceprzewodnicząca, 

Szanowny Panie Komisarzu, 

W nawiązaniu do listu ponad 5000 sędziów i prokuratorów z państw Unii Europejskiej z grudnia 2020 roku, jako przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych i akademicy z całej Europy, zajmujący się prawem Unii i prawami człowieka, po raz kolejny piszemy do Państwa w związku z kryzysem praworządności w Polsce. Doszliśmy do etapu, w którym niezależnym sędziom grozi się zarzutami karnymi i wykorzystaniem środków przymusu za próby stosowania prawa Unii i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Wobec tego zwracamy się do Państwa z prośbą o natychmiastowe przyjęcie konkretnych środków prawnych, które pozwolą powstrzymać dalszą destrukcję rządów prawa w Polsce. 

W szczególności zwracamy się z prośbą o jak najszybsze skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej „ustawy kagańcowej” i funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej1, wraz z kompleksowym wnioskiem o pilne zarządzenie środków tymczasowych. W dalszej części listu przedstawiamy dokładną treść takiego wniosku oraz argumenty potwierdza-jące jego zasadność. 

Pod koniec lutego 2021 roku upłynął termin wyznaczony przez Komisję w dodatkowej uza-sadnionej opinii skierowanej do polskiego rządu, dotyczącej „ustawy kagańcowej” oraz zawie-szonej Izby Dyscyplinarnej. Pomimo tego polski rząd nie zaprzestał systemowego naruszania prawa Unii i ignorowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. 

Pełna treść listu dostępna jest w wersji polskojęzycznej i angielskojęzycznej.