5 grudnia 2018

Igor Tuleya zjęcie

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Sędziego Piotra Schaba ws. SSO Igora Tulei


Udostępnij

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS pyta Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Sędziego Piotra Schaba o działania Zastępców Rzecznika wobec SSO Igora Tulei i wskazuje na nieprawidłowości: uporczywość działania wobec SSO Igora Tulei, bezpodstawna zmiana przedmiotu przesłuchania, bezprawne przeprowadzenie czynności, tj. przesłuchanie sędziego w charakterze świadka na etapie postępowania wyjaśniającego, odmowa dopuszczenia pełnomocnika sędziego – mec. Jacka […]


Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS pyta Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Sędziego Piotra Schaba o działania Zastępców Rzecznika wobec SSO Igora Tulei i wskazuje na nieprawidłowości:

  • uporczywość działania wobec SSO Igora Tulei,
  • bezpodstawna zmiana przedmiotu przesłuchania,
  • bezprawne przeprowadzenie czynności, tj. przesłuchanie sędziego w charakterze świadka na etapie postępowania wyjaśniającego,
  • odmowa dopuszczenia pełnomocnika sędziego – mec. Jacka Dubois, do udziału w przesłuchaniu,
  • niejednolitość rozstrzygnięć zastępców rzecznika dyscyplinarnego nosząca znamiona dyskryminacji.

W liście czytamy:
„Przedstawione fakty wskazują na nieprzestrzeganie przez organ przepisów prawa, nadużywanie uprawnień i instrumentalizację postępowania dyscyplinarnego w celu zastraszania i uciszania konkretnych sędziów.”

List KOS do P. Schaba_1

List KOS_P. Schab_2

List KOS_P. Schab_3

List KOS_P. Schab_4

List KOS_P. Schab_5

List KOS_P. Schab_6

 

Zobacz też: Igor Tuleya – Archwum Represji

Zobacz też: Piotr Schab – Archiwum Represji