15 lipca 2019

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna – KOS we współpracy ze specjalistami organizuje pomoc psychologiczną dla osób wykonujących zawody prawnicze


Udostępnij

Zdarza się, że wykonywanie zawodu prawnika – sędziego – prokuratora – adwokata i radcy prawnego wystawia na poważne napięcia i kryzysy, związane bądź z długotrwałym obciążeniem pracą i stresem, bądź jakąś sytuacją szczególną. Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS we współpracy ze specjalistami ostanowił ułatwić prawnikom poddawanym na-ciskom i presji, z którą ciężko im sobie radzić, kontakt z psychologami, psychoterapeutami, lekarzami. Pamiętajmy, […]


ulotka KOS_1

Zdarza się, że wykonywanie zawodu prawnika – sędziego – prokuratora – adwokata i radcy prawnego wystawia na poważne napięcia i kryzysy, związane bądź z długotrwałym obciążeniem pracą i stresem, bądź jakąś sytuacją szczególną. Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS we współpracy ze specjalistami ostanowił ułatwić prawnikom poddawanym na-ciskom i presji, z którą ciężko im sobie radzić, kontakt z psychologami, psychoterapeutami, lekarzami. Pamiętajmy, że problemy z jakimi się stykamy są normalnymi problemami, w których można uzyskać fachową pomoc. Potraktujmy to jak wyzwanie w budowie nowego poziomu świadomości zawodowej, statusu sędziego, prokuratora, prawnika.

ulotka KOS_2

Jedną z form, którą proponujemy są grupowe warsztaty psychologiczne. Mogą one pomóc w trudnej sytuacji, której doświadczają w swoim życiu uczestnicy grupy, poprzez budowanie odporności psychicznej umożliwiającej lepsze radzenie sobie ze stresem, presją, lękiem, bezradnością.

Oto lista przykładowych zagadnień, które mogą być przedmiotem wspólnej pracy:

  • Budowanie (rozwijanie) odporności psychicznej.
  • Jak sobie z radzić z poczuciem bezradności.
  • Diagnozowanie presji, agresji i nienawiści.
  • Pod ostrzałem – jak radzić sobie z presją i agresją?
  • Jak sobie pomóc w sytuacji stresu?
  • Komunikacja perswazyjna i agresywna – jak rozmawiać i nie ulegać.
  • Komunikacja asertywna.
  • Regulacja emocji jako źródło siły w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

Można umawiać się na tematykę warsztatów, termin, miejsce przeprowadzenia. Warsztaty mają formę interaktywną, odbywają się w kilkunastoosobowych grupach, trwają co najmniej kilka godzin. W sprawie organizacji warsztatów prosimy kontaktować się z Laboratorium Psychoedukacji.

ulotka KOS_3

W przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji KOS proponuje pomoc w kontakcie ze specjalistą (spośród grupy osób i instytucji współpracujących z KOS i gotowych służyć pomocą). Poniżej znajdą Państwo adresy ośrodków, poprzez które mogą Państwo nawiązać kontakt ze specjalistami w całym kraju. KOS w tych kontaktach nie pośredniczy, objęte są one tajemnicą zawodową specjalistów.

Aby skorzystać z pomocy specjalistów należy:

  • skontaktować się z jedym z poniższych ośrodków,
  • powołać się na projekt „KOS-pomoc psychologiczna dla prawników”, krótko opisać potrzebę/problem oraz podać swój adres (nie szczegółowy, wystarczy miasto, dzielnica).

Odpłatność za wizytę uzależniona jest od rodzaju i zakresu udzielonej pomocy. Szczegółowe ustalenia pozostawiamy specjalistom i korzystającym z pomocy. Pomoc ma co do zasady charakter interwencyjny, wielu specjalistów w nią zaangażowanych deklaruje, że zwłaszcza na początku (pierwsze spotkanie) działa pro bono.

W sprawie pomocy prosimy kontaktować się z:

Warszawa: Laboratorium psychoedukacji

Poznań: Humani

Wrocław: Psycheland

W Laboratorium psychoedukacji można uzyskać informację o specjalistach w innych miejscach Polski.
Lista będzie uzupełniana o kolejne ośrodki pomocy.

ulotka KOS_4

Laboratorium Psychoedukacji. Instytut Treningu i Psychoterapii (https://www.lps.pl).

Magazyn Psychologiczny Charaktery (https://charaktery.eu).

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (http://www.ptp.org.pl).

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (http://www.psychiatria.org.pl).

Łukasz Bojarski, Powalczmy o sędziów, nie tylko o sądy, Prawnik. Dziennik Gazeta Prawna, 10 lipca 2018, s. D4-D5. Artykuł dotyczy wsparcia psychologicznego dla sędziów.

Ewa Woydyłło-Osiatyńska, W imię Temidy, “Krajowa Rada Sądownictwa”, nr 1/2016, s.65-68, s.65-68, dostępny na stronie krs.pl. Artykuł dotyczy wsparcia psychologicznego dla sędziów.