9 marca 2021

Adam Bodnar2_zdjęcie

Konferencja prasowa ws. rozprawy Trybunału Konstytucyjnego


Udostępnij

 Rozprawa została odroczona do 25 marca w związku z czym konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS zostaje odwołana.  Warszawa, 9 marca 2021 r.  KONFERENCJA PRASOWA  Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, którego kadencja upłynęła 9 września 2020 r., wykonuje swoje zadania (do czasu powołania nowego kandydata) na podstawie art. 3 ust. 6 Ustawy o […]


 Rozprawa została odroczona do 25 marca w związku z czym konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS zostaje odwołana. 

Warszawa, 9 marca 2021 r. 

KONFERENCJA PRASOWA 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, którego kadencja upłynęła 9 września 2020 r., wykonuje swoje zadania (do czasu powołania nowego kandydata) na podstawie art. 3 ust. 6 Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

We wrześniu 2020 r. grupa posłów PiS złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności tego przepisu z Konstytucją RP (sygn. akt K 20/20). Pierwsza rozprawa miała się odbyć 20 października 2020 r. Od tamtej pory termin był zmieniany już 8 razy. 

Na 10 marca 2021 r. Trybunał wyznaczył kolejny termin rozprawy, której przewodniczyć będzie Julia Przyłębska, a sprawozdawcą będzie Stanisław Piotrowicz.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową o godz. 11.30 przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie (al. Jana Chrystiana Szucha 12A). 

Podczas konferencji głos zabiorą: 

Halina Bortnowska – członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, 

Jagoda Gmachowska – Stowarzyszenie Wiosna Bez Barier, 

Sylwia Gregorczyk-Abram – Inicjatywa „Wolne Sądy”, 

Natalia Kowalik – Akcja Demokracja, 

prof. Ewa Łętowska – była Rzecznik Praw Obywatelskich, 

prof. Krystian Markiewicz – prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”,

Draginja Nadażdin – Stowarzyszenie Amnesty International Polska, 

Danuta Przywara – prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 

prof. Mirosław Wyrzykowski – członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich,

sędzia Waldemar Żurek – Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”.  

 

Data: 10 marca 2021 r., godz. 11.30

Miejsce: przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego (al. Jana Chrystiana Szucha 12A) 

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” 

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” 

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy” 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS 

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów


PDF do pobrania


Zaproszenie na konferencję