17 listopada 2020

Konferencja prasowa w trakcie posiedzenia Izby Dyscyplinarnej ws. uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tulei


Udostępnij

 Warszawa, 17 listopada 2020 r.  KONFERENCJA PRASOWA  W środę 18 listopada o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Izba będzie rozpoznawać zażalenie Prokuratury na odmowę uchylenia immunitetu, którą w I instancji wydała dnia 9 czerwca 2020 r.  Prokuratura Krajowa stoi na stanowisku, że sędzia Tuleya wydając prokuraturze […]


 Warszawa, 17 listopada 2020 r. 

KONFERENCJA PRASOWA 

W środę 18 listopada o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Izba będzie rozpoznawać zażalenie Prokuratury na odmowę uchylenia immunitetu, którą w I instancji wydała dnia 9 czerwca 2020 r. 

Prokuratura Krajowa stoi na stanowisku, że sędzia Tuleya wydając prokuraturze nakaz wyjaśnienia nieprawidłowości podczas głosowania sejmowego nad budżetem w grudniu 2016 r. w Sali Kolumnowej, przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego. 

Przypominamy, że Izba Dyscyplinarna funkcjonuje wbrew postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych oraz postanowienia byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjonowania. 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową, która odbędzie się podczas posiedzenia Izby Dyscyplinarnej  o godz. 12.00 przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego. 

 

Podczas konferencji głos zabiorą: 

adw. Sylwia Gregorczyk-Abram – Inicjatywa Wolne Sądy,

sędzia Igor Tuleya – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, 

sędzia Paweł Juszczyszyn – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, 

sędzia Dariusz Mazur – Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, 

adw. Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa Wolne Sądy, 

sędzia Piotr Gąciarek – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

 

Data: 18 listopada 2020 r., godz. 12.00

Miejsce: przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 4/6/8)

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” 

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” 

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy” 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS 

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów