8 czerwca 2020

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa przed posiedzeniem Izby Dyscyplinarnej


Udostępnij

 Warszawa, 8 czerwca 2020 r.  KONFERENCJA PRASOWA  9 czerwca br. o godz. 9.00 Izba Dyscyplinarna rozpozna wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Igora Tulei.  Posiedzenie zostało wyznaczone mimo postanowienia TSUE z 8 kwietnia br. o zastosowaniu środków tymczasowych wobec Izby Dyscyplinarnej i postanowieniu byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu […]


 Warszawa, 8 czerwca 2020 r. 

KONFERENCJA PRASOWA 

9 czerwca br. o godz. 9.00 Izba Dyscyplinarna rozpozna wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Igora Tulei. 

Posiedzenie zostało wyznaczone mimo postanowienia TSUE z 8 kwietnia br. o zastosowaniu środków tymczasowych wobec Izby Dyscyplinarnej i postanowieniu byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjonowania. 

Wniosek Prokuratury Krajowej stanowi bezpośrednią ingerencję w sferę orzeczniczą sędziego, a także podważa niezależność całego systemu sądownictwa w Polsce. 

Przed rozpoczęciem posiedzenia Izby Dyscyplinarnej, Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową, podczas której głos zabiorą m.in.: 

adw. Jacek Dubois – obrońca sędziego Igora Tulei,

prof. Krystian Markiewicz – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,

sędzia Waldemar Żurek – Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”,

sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, 

sędzia Bartłomiej Starosta – Forum Współpracy Sędziów, 

Danuta Przywara – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 

adw. Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa Wolne Sądy 

oraz

sędzia Igor Tuleya. 

 

Data: 9 czerwca 2020 r., godz. 8.30

Miejsce: Sąd Najwyższy, pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie 

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy      Instytut Prawa i Sprawiedliwości INPRIS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”     Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”                 Amnesty International

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super       Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Omnia”                                                               Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów 

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”             Sądów Administracyjnych 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka                Forum Współpracy Sędziów


PDF do pobrania


Zaproszenie na konferencję