20 października 2020

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa podczas posiedzenia Izby Dyscyplinarnej ws. uchylenia immunitetu sędzi Irenie Majcher


Udostępnij

 Warszawa, 20 października 2020 r.  KONFERENCJA PRASOWA  W środę 21 października o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędzi Sądu Rejonowego w Opolu Irenie Majcher. Prokuratura Krajowa chce postawić sędzi zarzut niedopełnienia obowiązków z art. 231 k.k. w sprawie, w której jedna z opolskich spółek nie dopełniła obowiązku przeniesienia akt […]


 Warszawa, 20 października 2020 r. 

KONFERENCJA PRASOWA 

W środę 21 października o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędzi Sądu Rejonowego w Opolu Irenie Majcher. Prokuratura Krajowa chce postawić sędzi zarzut niedopełnienia obowiązków z art. 231 k.k. w sprawie, w której jedna z opolskich spółek nie dopełniła obowiązku przeniesienia akt rejestrowych z Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego, a w konsekwencji utraciła własność nieruchomości. Zdaniem Prokuratury mimo, że sędzia działała zgodnie z obowiązującym prawem, naraziła spółkę na utratę majątku. 

Przypominamy, że Izba Dyscyplinarna funkcjonuje wbrew postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych oraz postanowienia byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjonowania. 

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową, która odbędzie się podczas posiedzenia Izby Dyscyplinarnej  o godz. 14.30 przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego. 

 

Podczas konferencji głos zabiorą:

Maria Ejchart-Dubois – koordynatorka Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS,

sędzia Piotr Gąciarek – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, 

sędzia Paweł Juszczyszyn – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, 

sędzia Katarzyna Kałwak – prezeska oddziału opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”,

Danuta Przywara – prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,

adw. Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa #WolneSądy. 

 

Data: 21 października 2020 r., godz. 14.30

Miejsce: przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 4/6/8)

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” 

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” 

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy” 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS 

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów