24 marca 2021

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS wz. z rozprawą ws. RPO


Udostępnij

Rozprawa po raz kolejny (9 już raz) została odwołana w związku z czym jesteśmy zmuszeni odwołać również naszą konferencję. 24 marca 2021 r. KONFERENCJA PRASOWA  Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, którego kadencja upłynęła 9 września 2020 r., wykonuje swoje zadania (do czasu powołania nowego kandydata) na podstawie art. 3 ust. 6 Ustawy o […]


Rozprawa po raz kolejny (9 już raz) została odwołana w związku z czym jesteśmy zmuszeni odwołać również naszą konferencję.

24 marca 2021 r.

KONFERENCJA PRASOWA 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, którego kadencja upłynęła 9 września 2020 r., wykonuje swoje zadania (do czasu powołania nowego kandydata) na podstawie art. 3 ust. 6 Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

We wrześniu 2020 r. grupa posłów PiS złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności tego przepisu z Konstytucją RP (sygn. akt K 20/20). Pierwsza rozpra-wa miała się odbyć 20 października 2020 r. Od tamtej pory termin był zmieniany już 9 razy. 

Na 25 marca 2021 r. Trybunał wyznaczył kolejny termin rozprawy, której przewodniczyć będzie Julia Przyłębska, a sprawozdawcą będzie Stanisław Piotrowicz. 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową o godz. 13.00 przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego (al. Jana Chrystiana Szucha 12A w Warszawie). 

 

Podczas konferencji głos zabiorą: 

Halina Bortnowska – członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, 

Sylwia Gregorczyk-Abram – Inicjatywa „Wolne Sądy”, 

Piotr Kładoczny – Helsińska Fundacja Praw Człowieka,

Natalia Kowalik – Akcja Demokracja, 

prof. Ewa Łętowska – była Rzecznik Praw Obywatelskich, 

Eliza Rutynowska – Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, 

Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa „Wolne Sądy”, 

sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, 

prof. Mirosław Wyrzykowski – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. 

 

Data: 25 marca 2021 r., godz. 13.00

Miejsce: przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego (al. Jana Chrystiana Szucha 12A w Warszawie)

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” 

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” 

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy” 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS 

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów


PDF do pobrania


Zaproszenie na konferencję