6 czerwca 2021

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS wz. z posiedzeniem ws. uchylenia immunitetu sędzi Beacie Morawiec


Udostępnij

Warszawa, 6 czerwca 2021 r. KONFERENCJA PRASOWA W poniedziałek (tj. 7 czerwca) o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie zażalenia na uchwałę, podjętą przez tę Izbę dnia 12 października 2020 r., zezwalającej na uchylenie immunitetu sędzi Beacie Morawiec. Z wnioskiem o uchylenie immunitetu wystąpiła Prokuratura Krajowa, która chce postawić sędzi zarzuty przywłaszczenia […]


Warszawa, 6 czerwca 2021 r.

KONFERENCJA PRASOWA

W poniedziałek (tj. 7 czerwca) o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie zażalenia na uchwałę, podjętą przez tę Izbę dnia 12 października 2020 r., zezwalającej na uchylenie immunitetu sędzi Beacie Morawiec. Z wnioskiem o uchylenie immunitetu wystąpiła Prokuratura Krajowa, która chce postawić sędzi zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Przypominamy, że Izba Dyscyplinarna funkcjonuje wbrew postanowieniu Trybunału Sprawie-dliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych oraz postanowienia byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjonowania.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową o godz. 9.00 przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie).

 

Podczas konferencji głos zabiorą:

Maria Ejchart-Dubois – koordynatorka Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS,

prok. Dariusz Korneluk – Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”,

sędzia Beata Morawiec – prezeska Stowarzyszenia Sędziów „THEMIS”,

sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Danuta Przywara – prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,

adw. Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa „Wolne Sądy”.

 

Data: 7 czerwca 2021 r., godz. 9.00

Miejsce: przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie)

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”