30 maja 2021

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS wz. z posiedzeniem ID ws. uchylenia immunitetu SSN Włodzimierzowi Wróblowi


Udostępnij

 Warszawa, 30 maja 2021 r.  KONFERENCJA PRASOWA  31 maja 2021 r. o godz. 12.00 Izba Dyscyplinarna na posiedzeniu niejawnym będzie ponownie rozpoznawała wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Najwyższego prof. Włodzimierza Wróbla. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej domaga się uchylenia sędziemu immunitetu by móc postawić mu zarzut […]


 Warszawa, 30 maja 2021 r. 

KONFERENCJA PRASOWA 

31 maja 2021 r. o godz. 12.00 Izba Dyscyplinarna na posiedzeniu niejawnym będzie ponownie rozpoznawała wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Najwyższego prof. Włodzimierza Wróbla.

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej domaga się uchylenia sędziemu immunitetu by móc postawić mu zarzut karny z art. 231 § 3 Kodeksu karnego, tj. przestępstwa nieumyślnego przekroczenia uprawnień i niedopełnieniu obowiązków służbowych. Prokuratura zarzuca prof. Włodzimierzowi Wróblowi, że jako członek składu orzekającego w sprawie, w której SN uchylił wyrok wobec mężczyzny skazanego na karę 2 lat pozbawienia wolności – nie dopilnował sprawdzenia, czy kara jest wykonywana, co miało doprowadzić do niewydania polecenia zwolnienia (realizowanego jako czynność administracyjno-wykonawcza). Taki sam zarzut postawiono jeszcze przewodniczącemu składu orzekającego. Czas pobytu podsądnego w zakładzie karnym, został, po skazaniu w wyniku ponownego rozpoznania sprawy, zaliczony skazanemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności. W tej sprawie w Sądzie Najwyższym toczyło się już postępowanie wyjaśniające w ramach którego ustalono, że błędy zostały popełnione w jednym z sekretariatów, a wobec osób odpowiedzialnych wyciągnięto konsekwencje służbowe.

Przypominamy, że Izba Dyscyplinarna funkcjonuje wbrew postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych oraz postanowienia byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjonowania.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową o godz. 12.00 przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie).

Podczas konferencji głos zabiorą: 

prof. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, 

prof. Małgorzata Gersdorf – była I Prezes Sądu Najwyższego, 

prok. Katarzyna Szeska – Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”,

Izabela Kulig-Maciszewska – sędzia NSA w stanie spoczynku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych,

Maria Ejchart-Dubois – koordynatorka Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS,

adw. Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa „Wolne Sądy”. 

 

Data: 31 maja 2021 r., godz. 12.00

Miejsce: przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego  (pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie)

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” 

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” 

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy” 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS 

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”