9 lutego 2021

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. ponownego wezwania na przesłuchanie sędziego Igora Tuleyę


Udostępnij

Warszawa, 9 lutego 2021 r. KONFERENCJA PRASOWA Prokuratura Krajowa ponownie wezwała sędziego Igora Tuleyę do stawienia się na prze-słuchanie w charakterze podejrzanego o przestępstwo z art. 241 § 1 k.k., czyli rozpowszechniania publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego. Z tego samego powodu prokuratura domagała się uchylenia immunitetu sędziemu, o czym Izba Dyscyplinarna zadecydowała 18 listo-pada 2020 […]


Warszawa, 9 lutego 2021 r.

KONFERENCJA PRASOWA

Prokuratura Krajowa ponownie wezwała sędziego Igora Tuleyę do stawienia się na prze-słuchanie w charakterze podejrzanego o przestępstwo z art. 241 § 1 k.k., czyli rozpowszechniania publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego. Z tego samego powodu prokuratura domagała się uchylenia immunitetu sędziemu, o czym Izba Dyscyplinarna zadecydowała 18 listo-pada 2020 r. Sędzia Tuleya, ze względu na nielegalność działania Izby Dyscyplinarnej, również tym razem zapowiedział, że nie stawi się na przesłuchanie, które zostało wyznaczone na 10 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Prokuratury Krajowej.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową o godz. 12.00 przed siedzibą Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie.

Podczas konferencji głos zabiorą:

prof. Krystian Markiewicz – Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”,

sędzia Igor Tuleya – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,

Danuta Przywara – Prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,

Maria Ejchart-Dubois – koordynatorka Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS,

Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa „Wolne Sądy”,

sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych,

sędzia Waldemar Żurek – Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”.

 

Data: 10 lutego 2021 r., godz. 12.00

Miejsce: siedziba Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy Sędziów