9 września 2020

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS podczas rozprawy dyscyplinarnej prok. Krzysztofa Parchimowicza


Udostępnij

Warszawa, 9 września 2020 r.  KONFERENCJA PRASOWA  10 września br. o godz. 13.30 Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym będzie rozpoznawać zażalenie Prokuratora Generalnego na odmowę Rzecznika Dyscyplinarnego pociągnięcia do odpowiedzialności prok. Krzysztofa Parchimowicza za to, że w charakterze publiczności wspierał panią prok. Beatę Mik podczas jej rozpraw dyscyplinarnych.  Rozprawa ta, jak i wiele innych, została […]


Warszawa, 9 września 2020 r. 

KONFERENCJA PRASOWA 

10 września br. o godz. 13.30 Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym będzie rozpoznawać zażalenie Prokuratora Generalnego na odmowę Rzecznika Dyscyplinarnego pociągnięcia do odpowiedzialności prok. Krzysztofa Parchimowicza za to, że w charakterze publiczności wspierał panią prok. Beatę Mik podczas jej rozpraw dyscyplinarnych. 

Rozprawa ta, jak i wiele innych, została wyznaczona mimo postanowienia TSUE z 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych wobec Izby Dyscyplinarnej i postanowienia byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjonowania. 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową, która odbędzie się podczas rozprawy o godz. 13.30, przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego.  

Podczas konferencji głos zabiorą:

prok. Krzysztof Parchimowicz,

Maria Ejchart-Dubois – koordynatorka Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, 

Piotr Kładoczny – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 

adw. Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa #WolneSądy. 

Data: 10 września 2020 r., godz. 13.30

Miejsce: przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 4/6/8) 

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów


PDF do pobrania


Zaproszenie na konferencję