4 października 2020

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS podczas posiedzenia Izby Dyscyplinarnej ws. uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tulei


Udostępnij

Warszawa, 5 października 2020 r.    KONFERENCJA PRASOWA    W poniedziałek (tj. 5 października) o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Izba będzie rozpoznawać zażalenie Prokuratury na odmowę uchylenia immunitetu, którą w I instancji wydała dnia 9 czerwca 2020 r.  Prokuratura Krajowa stoi na stanowisku, że sędzia […]


Warszawa, 5 października 2020 r. 

 

KONFERENCJA PRASOWA 

 

W poniedziałek (tj. 5 października) o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Izba będzie rozpoznawać zażalenie Prokuratury na odmowę uchylenia immunitetu, którą w I instancji wydała dnia 9 czerwca 2020 r. 

Prokuratura Krajowa stoi na stanowisku, że sędzia Tuleya wydając prokuraturze nakaz wyjaśnienia nieprawidłowości podczas głosowania sejmowego nad budżetem w grudniu 2016 r. w Sali Kolumnowej, przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego. 

Przypominamy, że Izba Dyscyplinarna funkcjonuje wbrew postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych oraz postanowienia byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjonowania. 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową, która odbędzie się podczas posiedzenia Izby Dyscyplinarnej  o godz. 10.30 przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego. 

Podczas konferencji głos zabiorą:

Maria Ejchart-Dubois – koordynatorka Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, 

sędzia Krystian Markiewicz – Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, 

Draginja Nadażdin – Stowarzyszenie Amnesty International, 

sędzia Michał Olszewski – Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, 

sędzia Igor Tuleya,

adw. Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa „Wolne sądy”. 

 

Data: 5 października 2020 r., godz. 10.30

Miejsce: przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 4/6/8)

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” 

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” 

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy” 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS 

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów


PDF do pobrania


Zaproszenie na konferencję