20 kwietnia 2021

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS


Udostępnij

Warszawa, 20 kwietnia 2021 r.  KONFERENCJA PRASOWA  21 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 Izba Dyscyplinarna na posiedzeniu niejawnym będzie rozpoznawała wniosek Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na zatrzymanie i siłowe doprowadzenie na przesłuchanie sędziego Igor Tulei.  Prokuratura Krajowa wzywała sędziego Igora Tuleyę do stawienia się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego o przestępstwo z art. […]


Warszawa, 20 kwietnia 2021 r. 

KONFERENCJA PRASOWA 

21 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 Izba Dyscyplinarna na posiedzeniu niejawnym będzie rozpoznawała wniosek Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na zatrzymanie i siłowe doprowadzenie na przesłuchanie sędziego Igor Tulei. 

Prokuratura Krajowa wzywała sędziego Igora Tuleyę do stawienia się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego o przestępstwo z art. 241 § 1 k.k., czyli rozpowszechniania publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego. Z tego samego powodu prokuratura domagała się uchylenia immunitetu sędziemu, o czym Izba Dyscyplinarna zadecydowała 18 listopada 2020 r. 

Przypominamy, że Izba Dyscyplinarna funkcjonuje wbrew postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczaso-wych oraz postanowienia byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjo-nowania. 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową o godz. 12.00 przed przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego  (pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie). 

 

Podczas konferencji głos zabiorą: 

Maria Ejchart-Dubois – koordynatorka Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, 

Danuta Przywara – prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 

sędzia Igor Tuleya – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, 

Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa „Wolne Sądy”, 

sędzia Waldemar Żurek – Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”. 

 

Data: 21 kwietnia 2021 r., godz. 12.00

Miejsce: przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego  (pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie)

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” 

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” 

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy” 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS 

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”