4 grudnia 2019

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS


Udostępnij

W dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego odbędzie się konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS dotycząca pierwszego orzeczenia SN z dnia 5 grudnia 2019 r. w wykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 roku (w połączonych sprawach C – 585/18, C – 624/18, C – 625/18, […]


W dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego odbędzie się konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS dotycząca pierwszego orzeczenia SN z dnia 5 grudnia 2019 r. w wykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 roku (w połączonych sprawach C – 585/18, C – 624/18, C – 625/18, A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, CP i DO przeciwko Sadowi Najwyższego). 

Orzeczenie SN będzie ogłoszone w SN o godz. 11:00.

Omówimy znaczenie i skutki prawne orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia w świetle wyroku TSUE, dla polskiego systemu i europejskiej przestrzeni prawnej. Odniesiemy się też do ostatnich przypadków represji wobec sędziów (SSR Paweł Juszczyszyn, SSO Krystian Markiewicz), którzy podejmują czynności w wykonaniu wyroku Trybunału w Luksemburgu lub którzy kwestionują mandat neo-KRS do wykonywania konstytucyjnych zadań, w tym w szczególności uczestniczenia w procesie nominacyjnym sędziów.

Podczas konferencji w imieniu KOS zabiorą głos:

  • Maria Ejchart-Dubois, Prezeska KOS,
  • Igor Tuleya, SSO w Warszawie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
  • Sylwia Gregorczyk-Abram, Inicjatywa #WolneSądy, pełnomocniczka SSN i SNSA przed TSUE,
  • Michał Wawrykiewicz, Inicjatywa #WolneSądy, pełnomocnik SSN i SNSA przed TSUE,
  • Krzysztof Parchimowicz, prokurator, Prezes Stowarzyszenia Lex Super Omnia,
  • Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR. 

Data:  5 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 

Miejsce: przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego

Kontakt: Maria Ejchart-Dubois, +48 501 092 403