8 lutego 2022

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS


Udostępnij

Warszawa, 8 lutego 2022 r.   KONFERENCJA PRASOWA wz. z zabezpieczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane w sprawie SSN prof. Włodzimierza Wróbla (skarga nr 6904/22)   8 lutego 2022 r. na wniosek obrończyń prof. Włodzimierza Wróbla, adw. Sylwii Gregorczyk-Abram i adw. Agnieszki Helsztyńskiej (działających w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS) Europejski Trybunału Praw Człowieka wydał […]


Warszawa, 8 lutego 2022 r.

 

KONFERENCJA PRASOWA

wz. z zabezpieczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane
w sprawie SSN prof. Włodzimierza Wróbla (skarga nr 6904/22)

 

8 lutego 2022 r. na wniosek obrończyń prof. Włodzimierza Wróbla, adw. Sylwii Gregorczyk-Abram i adw. Agnieszki Helsztyńskiej (działających w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS) Europejski Trybunału Praw Człowieka wydał przełomowe zabezpieczenie (interim measure). ETPCz zakazał podejmowania jakichkolwiek działań przez Izbę Dyscyplinarną w sprawie odebrania SSN Włodzimierzowi Wróblowi immunitetu sędziowskiego do czasu wydania finalnego wyroku przez Trybunał, z uwagi na to to, że ID nie spełnia kryteriów niezawisłego i bezstronnego sądu. Jest to pierwsze w historii ETPCz postanowienie tymczasowe, które tak szeroko zabezpiecza interesy strony poprzez nakaz zaniechania jakichkolwiek działań w postępowaniu przed organem, który nie spełnia kryteriów sądu w rozumieniu art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Orzeczenie to jest także bardzo istotne w kontekście złożonego przez Prezydenta Andrzeja Dudę projektu ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, który przewiduje zlikwidowanie jedynie samego tworu (quasi organu), jakim jest Izba, ale pozostawienie w SN tzw. neosędziów w niej zasiadających. Tymczasem ETPCz naruszenie Konwencji dostrzega właśnie w rozstrzyganiu spraw przez te osoby, które nie spełniają standardów niezawisłych, bezstronnych sędziów, a nie w tym jaka tabliczka jest zawieszona na drzwiach w SN.

Komitet Obrony Sprawiedliwości zaprasza na konferencję prasową 9 lutego 2022 roku o godz. 12:00 pod głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 2/4/6).

 

Podczas konferencji głos zabiorą:

  • Sylwia Gregorczyk-Abram – Inicjatywa „Wolne Sądy”, obrończyni
    SSN Włodzimierza Wróbla,
  • Agnieszka Helsztyńska – obrończyni SSN Włodzimierza Wróbla,
  • Dr Piotr Kładoczny – Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
  • Kinga Dagmara Siadlak – Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”,
  • Sędzia Arkadiusz Tomczak – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
  • Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa „Wolne Sądy”,
  • Sędzia NSA Jan Grzęda – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych.

 

Data: 9 lutego 2022 r., godz. 12.00

Miejsce: pod głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 4/6/8)

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”