5 stycznia 2022

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS


Udostępnij

 Warszawa, 5 stycznia 2022 r.  KONFERENCJA PRASOWA „Rok 2021 w Sądzie Najwyższym” Zapraszamy Państwa na konferencję prasową Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS na której podsumujemy najważniejszych wydarzenia dotyczące funkcjonowania Sądu Najwyższego w 2021 roku, w szczególności w kontekście uniemożliwienia przez pełniącą funkcje Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowska rozpoznania sprawy sędziego Waldemara Żurka. To kolejne działanie, […]


 Warszawa, 5 stycznia 2022 r. 

KONFERENCJA PRASOWA „Rok 2021 w Sądzie Najwyższym”

Zapraszamy Państwa na konferencję prasową Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS na której podsumujemy najważniejszych wydarzenia dotyczące funkcjonowania Sądu Najwyższego w 2021 roku, w szczególności w kontekście uniemożliwienia przez pełniącą funkcje Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowska rozpoznania sprawy sędziego Waldemara Żurka.

To kolejne działanie, które wprost narusza porządek prawny Unii Europejskiej i uniemożliwia wydanie orzeczenia przez Sąd Najwyższy, po uzyskaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykładni przepisów traktatowych, w sprawie, która ma bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ponieważ dotyczy statusu wszystkich wadliwie powołanych do Sądu Najwyższego tzw. neosędziów. 

Przypominamy, że Izba Dyscyplinarna funkcjonuje wbrew wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 r. stwierdzającemu, że reżim dyscyplinarny sędziów w Polsce i funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej naruszają prawo UE oraz wbrew postanowieniu TSUE z 14 lipca 2021 r. o zastosowaniu środków tymczasowych, a także naruszając zarządzenie I Prezesa SN wydane po zabezpieczeniu TSUE z 14 lipca. Za ignorowanie i niewykonanie tego zabezpieczenia Polska musi zapłacić 63 miliony euro kary.

Podczas konferencji głos zabiorą: 

Adw. Anna Błaszczak-Banasiak – Stowarzyszenie Amnesty International, 

Sędzia Piotr Gąciarek – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,

Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram – Inicjatywa „Wolne Sądy”,

Dr Piotr Kładoczny – Helsińska Fundacja Praw Człowieka,

Adw. Kinga Dagmara Siadlak – Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”, 

Adw. Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa „Wolne Sądy”, 

Sędzia Waldemar Żurek – Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”. 

 

Data: 6 stycznia 2022 r., godz. 12.30

Miejsce: pod głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 4/6/8)

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” 

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” 

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy” 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS 

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”