28 listopada 2021

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS


Udostępnij

Warszawa, 28 listopada 2021 r. KONFERENCJA PRASOWA W poniedziałek, 29 listopada 2021 r., o godz. 14.00 Izba Dyscyplinarna na niejawnym posiedzeniu będzie decydowała o zawieszeniu w czynnościach służbowych sędzi Sądu Okręgowego w Słupsku Agnieszki Niklas-Bibik (sygn. akt I DO 15/21). Miesiąc temu Prezes SO w Słupsku zarządził wobec sędzi przerwę w czynnościach służbowych na okres […]


Warszawa, 28 listopada 2021 r.

KONFERENCJA PRASOWA

W poniedziałek, 29 listopada 2021 r., o godz. 14.00 Izba Dyscyplinarna na niejawnym posiedzeniu będzie decydowała o zawieszeniu w czynnościach służbowych sędzi Sądu Okręgowego w Słupsku Agnieszki Niklas-Bibik (sygn. akt I DO 15/21). Miesiąc temu Prezes SO w Słupsku zarządził wobec sędzi przerwę w czynnościach służbowych na okres jednego miesiąca w związku z wydanymi przez nią orzeczeniami.

Sędzia Agnieszka Niklas-Bibik jest represjonowana za to, że stosując prawo UE i powołując się na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, uchyliła wyrok wydany z udziałem sędziego powołanego na wniosek neo-KRS.

Przypominamy, że Izba Dyscyplinarna funkcjonuje wbrew orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lipca tego roku, a m.in. w związku z niezaprzestaniem działalności przez Izbę po wydaniu w lipcu przez TSUE środków tymczasowych, Trybunał unijny nałożył na Polskę karę w wysokości 1 000 000 EUR dziennie. Wysokość kary za to, że Izba Dyscyplinarna nadal funkcjonuje wynosi już ok. 120 mln złotych.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową
w poniedziałek, 29 listopada o godz. 13.30 przed budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie.

Podczas konferencji głos zabierze:

  • Maria Ejchart-Dubois – Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS,
  • sędzia Piotr Gąciarek – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
  • SSN Piotr Prusinowski – Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
  • adw. Kinga Dagmara Siadlak – Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”,
  • sędzia Bartłomiej Starosta – Forum Współpracy Sędziów,
  • sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych.

 

Data: 29 listopada 2021 r., godz. 13.30

Miejsce: przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie)

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”


PDF do pobrania


Zaproszenie na konferencję