21 września 2021

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS


Udostępnij

Warszawa, 21 września 2021 r. KONFERENCJA PRASOWA Jutro (22.09) o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny ponownie zajmie się wnioskiem Premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczących zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy unii i państw członkowskich (K 3/21). Wniosek Premiera do TK został sformułowany po […]


Warszawa, 21 września 2021 r.

KONFERENCJA PRASOWA

Jutro (22.09) o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny ponownie zajmie się wnioskiem Premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczących zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy unii i państw członkowskich (K 3/21). Wniosek Premiera do TK został sformułowany po wyroku TSUE z 2 marca 2021 r. w sprawie z pytań Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego.

W najbliższych dniach również Izba Dyscyplinarna będzie rozpoznawała kolejne wnioski Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu sędziom – jutro (22.09) o godz. 10.00 na posiedzeniu niejawnym będzie rozpoznany wniosek o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Najwyższego Marka Pietruszyńskiego (sygn. akt I DI 20/21), a dzień później (23.09) na godz. 10.30 zostało wyznaczone posiedzenie niejawne w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego wojskowego Piotra Raczkowskiego b. wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa sprzed zmian z 2018 r. (sygn. akt I DI 22/21). Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej domaga się uchylenia obu sędziom immunitetu by móc postawić im zarzut popełnienia przestępstwa nieumyślnego przekroczenia uprawnień i niedopełnieniu obowiązków służbowych (art. 231 § 3 k.k.).

W związku z tymi istotnymi dla pozycji Polski w systemie prawnym Unii Europejskiej wydarzeniami Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową, która odbędzie się jutro (22 września) o godz. 12.00 przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego (al. Szucha 12A w Warszawie)

Data: 22 września 2021 r., godz. 12.00
Miejsce: przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego (al. Szucha 12A w Warszawie)

Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów
Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris