2 września 2021

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS


Udostępnij

Warszawa, 2 września 2021 r.  KONFERENCJA PRASOWA  Zapraszamy Państwa na konferencję prasową Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS na której przedstawimy podsumowanie aktualnego stanu przestrzegania praworządności przez polski rząd, a w tym m.in. o nowych postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych wobec sędziów i prokuratorów, próby kwestionowania zasady nadrzędności prawa Unii Europejskiej i o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.   Podczas konferencji […]


Warszawa, 2 września 2021 r. 

KONFERENCJA PRASOWA 

Zapraszamy Państwa na konferencję prasową Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS na której przedstawimy podsumowanie aktualnego stanu przestrzegania praworządności przez polski rząd, a w tym m.in. o nowych postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych wobec sędziów i prokuratorów, próby kwestionowania zasady nadrzędności prawa Unii Europejskiej i o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

 

Podczas konferencji głos zabiorą: 

prok. Jacek Bilewicz – Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, 

adw. Kinga Dagmara Siadlak – Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”, 

Maria Ejchart-Dubois – Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS,

sędzia Piotr Gąciarek – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,

sędzia Paweł Juszczyszyn – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,

adw. Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa „Wolne Sądy”. 

 

Data: 3 września 2021 r., godz. 12.30

Miejsce: pod siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa)

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” 

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” 

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy” 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS 

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”