21 czerwca 2019

Komunikaty Rzecznika Dyscyplinarnego_zdjecie

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika o skierowaniu prywatnego aktu oskarżenia i powództwa o ochronę dóbr osobistych przeciwko Ewie Siedleckiej


Udostępnij

21 czerwca 2019 W związku z nieprawdziwymi, pomawiającymi mnie informacjami autorstwa Ewy Siedleckiej, zamieszczonymi w artykule: Co wolno księdzu nacjonaliście, neosędziemu…, opublikowanym w prowadzonym przez nią internetowym „Blogu Konserwatywnym Ewy Siedleckiej”, informuję, że podjąłem decyzję o skierowaniu przeciwko Ewie Sieleckiej prywatnego aktu oskarżenia o przestępstwo z art. 212 § 2 Kodeksu karnego, a w dalszej kolejności […]


21 czerwca 2019
W związku z nieprawdziwymi, pomawiającymi mnie informacjami autorstwa Ewy Siedleckiej, zamieszczonymi w artykule: Co wolno księdzu nacjonaliście, neosędziemu…, opublikowanym w prowadzonym przez nią internetowym „Blogu Konserwatywnym Ewy Siedleckiej”, informuję, że podjąłem decyzję o skierowaniu przeciwko Ewie Sieleckiej prywatnego aktu oskarżenia o przestępstwo z art. 212 § 2 Kodeksu karnego, a w dalszej kolejności o skierowaniu przeciwko niej powództwa o ochronę dóbr osobistych.

W treści wskazanego artykułu, Ewa Siedlecka pomówiła mnie, że w 2018 r., prowadząc proces karny, dopuściłem się błędu proceduralnego, który uniemożliwił skazanie sprawcy zgwałcenia małoletniej dziewczynki, to jest podając tego rodzaju nieprawdziwe i naruszające moje dobra osobiste informacje, pomówiła mnie o zachowania, które poniżają mnie w opinii publicznej i narażają na utratę zaufania potrzebnego dla sprawowania godności sędziego oraz pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

SSR Przemysław W. Radzik
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych