15 kwietnia 2019

Monika Frąckowiak_zdjecie

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie skierowania wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Moniki Frąckowiak


Udostępnij

KOMUNIKAT RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH w sprawie skierowania wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Moniki F., sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Informuję, że 5 kwietnia 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik skierował wniosek do Sądu Apelacyjnego w Lublinie – Sądu Dyscyplinarnego o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej obwinionej Moniki […]


KOMUNIKAT RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH
w sprawie skierowania wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Moniki F., sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Informuję, że 5 kwietnia 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik skierował wniosek do Sądu
Apelacyjnego w Lublinie – Sądu Dyscyplinarnego o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej obwinionej Moniki F. – sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (sygn. RDSP 711-2/19).

W toku postępowania Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przedstawił obwinionej Monice F. 172 zarzuty dyscyplinarne, związane
przede wszystkim z nieusprawiedliwioną nieterminowością w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń (168 zarzutów).

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r. obwiniona Monika F. była zobowiązana do sporządzenia 280 uzasadnień do wydanych orzeczeń. W 2015 r. sporządziła ona 97 uzasadnień, z których tylko 23 w ustawowym terminie lub z przekroczeniem ustawowego terminu lecz z zachowaniem terminu przedłużonego zarządzeniem Prezesa Sądu (24%). W 2016 r. sporządziła 91 uzasadnień, z których tylko 27 w ustawowym terminie lub z przekroczeniem ustawowego terminu lecz z zachowaniem terminu przedłużonego zarządzeniem Prezesa Sądu (30%). W 2017 r. sporządziła 61 uzasadnień, z których tylko 10 w ustawowym terminie lub z przekroczeniem ustawowego terminu lecz z zachowaniem terminu przedłużonego zarządzeniem Prezesa Sądu (16%). W okresie od 1 stycznia 2018 r.
do 31 sierpnia 2018 r. sporządziła 31 uzasadnień, z których żadnego w ustawowym terminie lub z przekroczeniem ustawowego terminu lecz z zachowaniem terminu przedłużonego zarządzeniem Prezesa Sądu. W powyższym okresie obwiniona Monika F. sporządziła 87 uzasadnień po 60 dniach od dnia wpływu wniosku o sporządzenie uzasadnienia (31%).

Zarzucane obwinionej Monice F. przewinienia służbowe spowodowały ewidentny uszczerbek dla szeroko rozumianego dobra wymiaru sprawiedliwość godząc w jego powagę i narażając na konieczność zapłaty stosownych kwot pieniężnych przez Skarb Państwa na rzecz pokrzywdzonych (w sprawach których stwierdzono przewlekłość postępowania), a ponadto narażając strony na negatywne skutki związane z koniecznością oczekiwania na ostateczne zakończenie postępowania.

Od sędziego wymagany jest przymiot nieskazitelności charakteru. Sędzia ma prawny, moralny i społeczny obowiązek postępowania zgodnego z prawem, w sposób stanowiący wzór dla innych, którego efektem powinno być wzbudzanie społecznego szacunku. Jak obwiniona Monika F. stwierdziła w toku postępowania jest „sędzią liniowym”. Ma zatem zasadniczy wpływ na to jak postrzegany jest sędzia przez tzw. zwykłych ludzi, których sprawy są głównym przedmiotem wydawanych przez obwinioną rozstrzygnięć jako sędziego pełniącego służbę w sądzie rejonowym. W tym kontekście notoryczna nieterminowość obwinionej w sporządzaniu uzasadnień wydawanych orzeczeń jest deliktem dyscyplinarnym o znacznej szkodliwości społecznej, generującym negatywny odbiór społeczny, w szczególności w przypadku braku wyciągania konsekwencji dyscyplinarnych wobec sędziego nagminnie naruszającego przepisy prawa w tym zakresie.

Informuję również, że bezpośrednio przed zakończeniem przedsądowego etapu postępowania dyscyplinarnego, kierując się względami ekonomiki procesowej, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wyłączył do odrębnych postępowań materiały dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez sędziego Monikę F. kolejnych deliktów dyscyplinarnych w postaci rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa procesowego, polegających na przekroczeniu bez usprawiedliwienia ustawowo określonych terminów do sporządzania uzasadnień w 37 sprawach w okresie pomiędzy wrześniem 2018 r. a marcem 2019 r. oraz uchybienia w grudniu 2018 r. godności sprawowanego urzędu poprzez wzięcie udziału w zorganizowanej
przez jedno ze stowarzyszeń sędziowskich wycieczce do Danii, w czasie gdy przebywała na zwolnieniu lekarskim.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny
Sędziów Sądów Powszechnych

Zobacz też: Monika Frąckowiak – Archiwum Represji

Komunikat Rzecznika_M.Frąckowiak_1

Komunikat Rzecznika_M.Frąckowiak_2