12 lutego 2019

Komunikaty Rzecznika Dyscyplinarnego_zdjecie

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciw sędziemu Sławomirowi Jęksie – sędziemu Sądu Okręgowego w Poznaniu


Udostępnij

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie postanowienia z dnia 7 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciw S. J. – sędziemu Sądu Okręgowego w Poznaniu Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, Piotr Schab informuje, że postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko S. J. […]


Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie postanowienia z dnia 7 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciw S. J. – sędziemu Sądu Okręgowego w Poznaniu

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, Piotr Schab informuje, że postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko S. J. – sędziemu Sądu Okręgowego w Poznaniu. W postanowieniu powyższym przedstawiono sędziemu zarzuty przewinień dyscyplinarnych, wyczerpujących dyspozycję
art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52) polegających na tym, że:

  • w dniu 24 września 2018 roku w Poznaniu, jako sędzia sprawozdawca w postępowaniu odwoławczym Sądu Okręgowego w Poznaniu przeciwko osobie, obwinionej o czyn z art. 141 Kodeksu wykroczeń uchybił godności urzędu w ten sposób, że w trakcie ustnego uzasadnienia wyroku uniewinniającego wygłosił manifest polityczny dotyczący jego poglądów i ocen związanych z działaniem konstytucyjnych organów państwa oraz dokonał pochwały czynu obwinionej, przez co naruszył wynikającą z art. 178 ust. 3 Konstytucji zasadę apolityczności sędziów oraz wynikający z art. 82 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa i wymierzania sprawiedliwości zgodnie z przepisami prawa, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności oraz naruszających zasady etyki zawodowej, określone w §§: 5 ust. 2, 10 i 16 uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów;
  • w październiku 2018 roku w Poznaniu, jako sędzia sprawozdawca w postępowaniu odwoławczym Sądu Okręgowego w Poznaniu przeciw osobie, obwinionej o czyn z art. 141 Kodeksu wykroczeń uchybił godności urzędu w ten sposób, że w pisemnym uzasadnieniu wyroku uniewinniającego wygłosił manifest polityczny dotyczący jego poglądów i ocen związanych z działaniem konstytucyjnych organów państwa, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Rady Ministrów, przez co naruszył wynikającą z art. 178 ust. 3 Konstytucji zasadę apolityczności sędziów oraz wynikający z art. 82 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa i wymierzania sprawiedliwości zgodnie z przepisami prawa, to jest przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności zachowań naruszających zasady etyki zawodowej, określone w §§: 5 ust. 2, 10 i 16 uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Sędziów Sądów Powszechnych
(-) Piotr Schab

 

Komunikat Rzecznika - Jęksa_1

Komunikat Rzecznika - Jęksa_2
Komunikat Rzecznika – Jęksa_2

Zobacz też: Sławomir Jęksa – Archiwum Represji