8 września 2018

Sąd Okręgowy w Krakowie_zdjęcie

Komunikat Komitetu Obrony Sprawiedliwości dotyczący przeniesienia sędziego Waldemara Żurka do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie wbrew Jego woli


Udostępnij

Warszawa, dnia 8 września 2018 r. Komunikat KOS (1/2018) Komunikat Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS Komitet Obrony Sprawiedliwości wyraża stanowczy sprzeciw wobec przeniesienia sędziego Waldemara Żurka do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie wbrew jego woli. Decyzja Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej, podjęta bez zasięgnięcia opinii Kolegium sądu, jest kolejną formą represji w stosunku […]


Warszawa, dnia 8 września 2018 r.

Komunikat KOS (1/2018)

Komunikat Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

Komitet Obrony Sprawiedliwości wyraża stanowczy sprzeciw wobec przeniesienia sędziego Waldemara Żurka do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie wbrew jego woli. Decyzja Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej, podjęta bez zasięgnięcia opinii Kolegium sądu, jest kolejną formą represji w stosunku do sędziego, który postępując zgodnie ze złożonym ślubowaniem występuje w obronie fundamentów praworządnego Państwa.

Komitet Obrony Sprawiedliwości nie kwestionuje prawa prezesa sądu do prowadzenia polityki kadrowej, ale powinna ona być transparentna, oparta o jasne kryteria, a decyzje kadrowe powinny być, zgodne z obowiązującymi przepisami, podejmowane po konsultacji z Kolegium sądu. Przeniesienie sędziego Waldemara Żurka do innego wydziału ze skutkiem natychmiastowym, bez spełnienia tych warunków, w sytuacji kiedy do rozpoznania pozostały wyznaczone sprawy z jego udziałem w wydziale, w którym dotychczas pracował, dezorganizuje pracę sądu i jest formą szykany w stosunku do sędziego.

Decyzja nie tylko godzi w prawa Obywateli do sprawnego rozpoznania ich spraw przez sąd, ale jest przejawem lekceważenia praw samorządu sędziowskiego (brak opinii kolegium) oraz kolejną próbą zastraszenia sędziów i powstrzymania ich od podejmowania działań zmierzających do obrony niezależności sądów.

Komitet Obrony Sprawiedliwości wzywa władze Sądu Okręgowego w Krakowie do zaprzestania działań stanowiących represje wobec sędziów.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Polska – „Polish Judges”
Stowarzyszenie Sędziów THEMIS
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska Wolne sądy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatynskiego
Amnesty International Polska
Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów

Komunikat KOS 1_2018


PDF do pobrania


Komunikat KOS 1/2018