17 września 2019

Dorota Zabłudowska_zdjęcie

Iustitia.pl: „Sędzia Dorota Zabłudowska odmawia stawiania się przed rzecznikami dyscyplinarnymi. Oświadczenie”


Udostępnij

„W związku z zawiadomieniem mnie w dniu wczorajszym o terminie wysłuchania mnie w sprawie dyscyplinarnej wszczętej przeciwko mnie przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasotę na dzień 18 września 2019 r. oświadczam, że nie stawię się w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.” „W moim przekonaniu postępowanie dyscyplinarne przeciwko mnie zostało wszczęte jedynie dlatego, że zażądałam […]


„W związku z zawiadomieniem mnie w dniu wczorajszym o terminie wysłuchania mnie w sprawie dyscyplinarnej wszczętej przeciwko mnie przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasotę na dzień 18 września 2019 r. oświadczam, że nie stawię się w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.”

„W moim przekonaniu postępowanie dyscyplinarne przeciwko mnie zostało wszczęte jedynie dlatego, że zażądałam sprostowania komunikatu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, w którym insynuował on, iż przyjęłam gratyfikację finansową od oskarżonego, podczas gdy prowadzone wobec mnie czynności wyjaśniające dotyczyły przyjęcia przeze mnie Gdańskiej Nagrody Równości od Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza (żądanie sprostowania wystosowałam 6 czerwca 2019 r., zaś zarzut postawiono mi 8 czerwca 2019 r., mimo że czynności wyjaśniające były prowadzone w marcu).”

„Niezależnie od powyższego, stwierdzam, że Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępcy nie są organem właściwym do prowadzenia postępowania przeciwko mnie, gdyż zgodnie z art. 112 §1 w zw. z art. 112a §1a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych rzecznikiem dyscyplinarnym właściwym do wszczynania postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom sądów rejonowych jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie okręgowym.”

Tekst pochodzi z portalu Iustitia.pl

Pełna treść oświadczenia: Iustitia.pl: „Sędzia Dorota Zabłudowska odmawia stawiania się przed rzecznikami dyscyplinarnymi. Oświadczenie”

Zobacz też: Dorota Zabłudowska – Archiwum Represji