arrow search cross

12 maja 2021

Gazeta Prawna: „Czy reforma łamie prawa człowieka? ETPC pochyli się nad skargą polskiego sędziego”


Udostępnij

„Pierwszy raz Wielka Izba Trybunału w Strasburgu rozpatrzy skargę złożoną przez sędziego z Polski. Jego kadencję w Krajowej Radzie Sądownictwa skróciły zmiany w prawie.” „19 maja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka odbędzie się rozprawa Grzęda przeciwko Polsce. Po raz pierwszy Wielka Izba ETPC pochyli się nad skargą polskiego sędziego i reformą sądownictwa.” „Przypomnijmy, Jan Grzęda […]


„Pierwszy raz Wielka Izba Trybunału w Strasburgu rozpatrzy skargę złożoną przez sędziego z Polski. Jego kadencję w Krajowej Radzie Sądownictwa skróciły zmiany w prawie.”
„19 maja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka odbędzie się rozprawa Grzęda przeciwko Polsce. Po raz pierwszy Wielka Izba ETPC pochyli się nad skargą polskiego sędziego i reformą sądownictwa.”
„Przypomnijmy, Jan Grzęda został w 2016 r. wybrany do KRS na czteroletnią kadencję. Jednak w grudniu 2017 r. Sejm uchwalił ustawę, która wygasiła kadencje dotychczasowych sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Grzęda w skardze zarzucił Polsce arbitralne przerwanie mandatu i brak możliwości zaskarżenia tego środka na drodze sądowej. Innymi słowy: naruszenie przysługującego mu na mocy Europejskiej konwencji praw człowieka prawa do sądu (art. 6 ust. 1) oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 13).”
„Mecenas Małgorzata Mączka-Pacholak z Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy, pełnomocniczka sędziego Grzędy przed ETPC, przypomina, że Polska ratyfikowała konwencję, jest związana jej postanowieniami. Dlatego ETPC ma legitymację, by orzekać w polskich sprawach. Również by badać sprawy dotyczące sędziów. – Pojawienie się tych skarg jest bezpośrednim skutkiem reform i zmian w obszarze sądownictwa, zapoczątkowanych w 2015 r. – mówi. – Sam proces, w jakim doszło do zmiany składu KRS, budzi wątpliwości. A jak sięgniemy pamięcią, to zauważymy, że postępowanie przed TK dotyczące sędziów – członków KRS miało na celu legitymizowanie tych zmian, które były planowane przez rządzących.
Mecenas zwraca uwagę, że sprawa Grzęda przeciwko Polsce jest istotna dla pozostałych sędziów – członków KRS, którym ustawą skrócono kadencję. Osobną skargę złożył też sędzia Waldemar Żurek. Jego sprawa jest jednak nieco inna, bo dotyczy dodatkowo naruszenia swobody wypowiedzi i wielu podejmowanych wobec Żurka działań w związku z jego wypowiedziami jako byłego już rzecznika KRS.”
„Politycy Zjednoczonej Prawicy mówią, że w przypadku sędziego Grzędy nie ma mowy o bezprawnym skróceniu kadencji, tylko „wyrównaniu” jej w oparciu o zapisy ustawy. – ETPC w sposób nieuprawniony wpływa na aspekt wewnętrzny funkcjonowania państwa. Kwestie związane z Trybunałem Konstytucyjnym, KRS, Izbą Dyscyplinarną są poza kompetencją Strasburga, który nie może władczo ingerować w polski porządek ustrojowy – ocenia wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. I pyta, dlaczego ETPC nie zajmuje się hiszpańskim odpowiednikiem KRS, który jest ukształtowany analogicznie jak polska rada. Przypomina, że w 2019 r. TK uznał przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa, za zgodne z konstytucją, a sama zmiana w KRS była wykonaniem wyroku TK, który orzekł, iż ukształtowanie kadencji poprzedniej KRS było niekonstytucyjne, co przez lata przed 2015 r. podnosiła sama Iustitia. – Nie obawiamy się więc wyroków ETPC – mówi Kaleta.”
Tekst pochodzi z portalu Gazeta Prawna