16 września 2019

Gazeta.pl: Kolejni sędziowie odmawiają stawienia się przed rzecznikami dyscypliny. „Ważą się losy sądownictwa”


Udostępnij

Kolejnych czworo sędziów odmówiło pójścia na przesłuchanie w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Wcześniej taką samą decyzję podjął sędzia prof. Krystian Markiewicz. Sędziowie tłumaczą to podejrzeniami o udział rzeczników dyscyplinarnych w „systemowym oczernianiu sędziów”. Prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich”Iustitia”, przed kilkoma dniami poinformował, że nie stawi się na wezwanie na przesłuchanie skierowane […]


Kolejnych czworo sędziów odmówiło pójścia na przesłuchanie w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Wcześniej taką samą decyzję podjął sędzia prof. Krystian Markiewicz. Sędziowie tłumaczą to podejrzeniami o udział rzeczników dyscyplinarnych w „systemowym oczernianiu sędziów”.

Prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich”Iustitia”, przed kilkoma dniami poinformował, że nie stawi się na wezwanie na przesłuchanie skierowane przez rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasotę i Przemysława Radzika. Jak tłumaczył, rzecznicy nie podjęli „żadnych istotnych czynności dyscyplinarnych zmierzających do wyjaśnienia tzw. afery hejtowania sędziów w Ministerstwie Sprawiedliwości” oraz „nie złożyli przekonujących wyjaśnień w sprawie afery, w którą mieli być zaangażowani”.

Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl

Pełna treść artykułu: Gazeta.pl: Kolejni sędziowie odmawiają stawienia się przed rzecznikami dyscypliny. „Ważą się losy sądownictwa”

Oświadczenia:
– Sędzi Moniki Frąckowiak: https://www.iustitia.pl/3319-oswiadczenie-sedzi-moniki-frackowiak-w-sprawie-wezwan-kierowanych-do-niej-przez-rzecznikow-dyscyplinarnych
– Sędzi Katarzyny Kałwak: https://www.iustitia.pl/3321-oswiadczenie-sedzi-katarzyny-kalwak-w-sprawie-wezwan-kierowanych-do-niej-przez-rzecznikow-dyscyplinarnych
– Sędziego Bartłomieja Starosty: https://www.iustitia.pl/3318-oswiadczenie-przewodniczacego-komisji-rewizyjnej-ssp-iustitia-bartlomieja-starosty-w-sprawie-wezwan-kierowanych-do-niego-przez-rzecznikow-dyscyplinarnych
– Sędzi Moniki Ciemięgi: https://www.iustitia.pl/3320-oswiadczenie-czlonka-komisji-rewizyjnej-ssp-iustitia-moniki-ciemiegi-w-sprawie-wezwan-kierowanych-do-niej-przez-rzecznikow-dyscyplinarnych