9 stycznia 2023

ETPCz rozpoczął 2023 rok od ogłoszenia kolejnej sprawy dotyczącej polskiego sądownictwa


Udostępnij

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował (przedstawił Rządowi RP) sprawę sędzi Sądu Okręgowego w Opolu – Anny Korwin-Piotrowskiej, która w 2017 roku została odwołana z funkcji wiceprezeski tego Sądu. O odwołaniu Sędzia dowiedziała się z wiadomości faksowej wysłanej przez Ministra Sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobrę. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podało żadnego uzasadnienia tej decyzji. Po postępowaniu przed sądami […]


Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował (przedstawił Rządowi RP) sprawę sędzi Sądu Okręgowego w Opolu – Anny Korwin-Piotrowskiej, która w 2017 roku została odwołana z funkcji wiceprezeski tego Sądu. O odwołaniu Sędzia dowiedziała się z wiadomości faksowej wysłanej przez Ministra Sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobrę. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podało żadnego uzasadnienia tej decyzji.
Po postępowaniu przed sądami krajowymi, sędzia Korwin-Piotrowska wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w której zarzuciła, że naruszono jej prawo do sądu.
Przypominamy, że w czerwcu 2021 roku ETPCz wydał już wyrok w sprawie Mariusza Brody i Aliny Bojary – byłych wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach. Uznał w nim, że brak możliwości odwołania do sądu od takiej decyzji Ministra Sprawiedliwości stanowi naruszenie prawa chronionego przez Artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.