5 marca 2019

AO_rzecznik dyscyplinarny ściga sędziego Jęksę_zdjęcie

Archiwum Osiatyńskiego „Rzecznik dyscyplinarny ściga sędziego Jęksę za krytyczną ocenę pracy rzecznika”


Udostępnij

„Sławomirowi Jęksie grożą nowe zarzuty dyscyplinarne w związku z uniewinnieniem Joanny Jaśkowiak. Działając jako sąd odwoławczy, Jęksa uniewinnił żonę prezydenta Poznania z zarzutu użycia na demonstracji słów „jestem wkur…”. Rzecznik dyscyplinarny dla sądów ściga go, bo nie spodobało mu się jedno z pism Jęksy, które uznał za „aroganckie” i „pomawiające”. (…) Rzecznik dyscyplinarny prowadzi już […]


„Sławomirowi Jęksie grożą nowe zarzuty dyscyplinarne w związku z uniewinnieniem Joanny Jaśkowiak. Działając jako sąd odwoławczy, Jęksa uniewinnił żonę prezydenta Poznania z zarzutu użycia na demonstracji słów „jestem wkur…”. Rzecznik dyscyplinarny dla sądów ściga go, bo nie spodobało mu się jedno z pism Jęksy, które uznał za „aroganckie” i „pomawiające”. (…)

Rzecznik dyscyplinarny prowadzi już jedno postępowanie dyscyplinarne, bo uzasadnienie wyroku, w którym sędzia Jęksa powołał się na Konstytucję i dużo mówił o niezależności sądów, uznał za polityczne. Jęksa ma w nim dwa zarzuty dyscyplinarne m.in. naruszenia zasady apolityczności. Tę sprawę prowadzi zastępca rzecznika Przemysław Radzik.

Teraz Jęksę do złożenia oświadczenia wzywa drugi zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota. Chce on, by sędzia złożył oświadczenie w związku z „możliwym popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu, poprzez złożenie w toku czynności wyjaśniających w dniu 19 października 2018 roku oświadczenia zawierającego treści aroganckie i pomawiające”.”

Artykuł pochodzi z portalu Archiwum Osiatyńskiego

Pełna wersja tekstu: Archiwum Osiatyńskiego „Rzecznik dyscyplinarny ściga sędziego Jęksę za krytyczną ocenę pracy rzecznika”

Zobacz też:

Sławomir Jęksa – Archiwum Represji

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”.