21 marca 2019

AO_KE powinna zaskarżyć do TSUE represje dyscyplinarne_zdjęcie

Archiwum Osiatyńskiego „KE powinna zaskarżyć do TSUE represje dyscyplinarne wobec polskich sędziów”


Udostępnij

„Komisja powinna niezwłocznie złożyć skargę do Trybunału UE na polski system dyscyplinarny dla sędziów: na wszechwładną w nim rolę ministra sprawiedliwości oraz na Izbę Dyscyplinarną SN pochodzącą z wyboru nielegalnej KRS” – apelują polscy eksperci. „Upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa przymierza się do obsadzenia ponad siedmiuset wakatów sędziowskich. Minister sprawiedliwości ręcznie steruje podległą mu w pełni […]


„Komisja powinna niezwłocznie złożyć skargę do Trybunału UE na polski system dyscyplinarny dla sędziów: na wszechwładną w nim rolę ministra sprawiedliwości oraz na Izbę Dyscyplinarną SN pochodzącą z wyboru nielegalnej KRS” – apelują polscy eksperci.

„Upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa przymierza się do obsadzenia ponad siedmiuset wakatów sędziowskich. Minister sprawiedliwości ręcznie steruje podległą mu w pełni prokuraturą. Przede wszystkim zaś każdy sędzia w Polsce może stanąć przed sądem dyscyplinarnym, jeśli tylko taka jest wola ministra Ziobry lub mianowanych przez niego trzech rzeczników.

Ci, którzy ośmielają się wystąpić przeciwko władzy, dziś natychmiast mają ich na karku. Zasada niezawisłości sędziowskiej pozbawiona została systemowych gwarancji. Tym samym Polska nie spełnia dziś wymogu artykułu 19 traktatu o Unii Europejskiej, jakim jest prawo do „sprawiedliwego sądu” – napisali w opublikowanym w środę Apelu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka think tanku ForumIdei Fundacji Batorego, i Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura think tanku Europejska Rada Spraw Zagranicznych.

Apel i dołączony do niego raport o nowym systemie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów autorzy przedstawili w środę w Brukseli w siedzibie Parlamentu Europejskiego podczas konferencji prasowej. (…)

RPO: Niezawisłość sędziów jest kluczowa dla obywateli

Adam Bodnar tak uzasadniał swój udział w konferencji: „Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się kwestią niezawisłości sędziów, ponieważ nie ma skutecznej ochrony praw i wolności jednostki bez niezawisłego sądownictwa.”

Podkreślił, że wzajemne zaufanie jest kluczowe dla współpracy pomiędzy systemami  sprawiedliwości w państwach członkowskich UE. Wskazywał, że już teraz widzimy problemy z zaufaniem do Polski na przykładzie problemów ze stosowaniem mechanizmu Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Przypomniał, że w Polsce doświadczamy też problemów z codzienną pracą sądów i innych instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Bodnar przypomniał wysiłki społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza Komitetu Obrony Sprawiedliwości, w monitorowaniu szykan i represji wobec sędziów w Polsce. Za szczególnie niepokojące uznał przykłady represji wobec sędziów, którzy angażują się w działalność na rzecz praw człowieka.

Podał przykład sędzi Doroty Zabłudowskiej, od której rzecznik dyscyplinarny żąda wyjaśnień w związku z przyjęciem Gdańskiej Nagrody Równości od Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

RPO podkreślił, że nie chodzi tylko o status sędziów, ale również o sprawy obywateli rozpatrywane w sądach. Obywatel nie może mieć wątpliwości, czy przy rozpatrywaniu jego sprawy sędzia kieruje się prawem, czy innymi czynnikami – na przykład presją ze strony władzy. „Dlatego monitoruję sprawy nacisków na sędziów i informuję o nich opinię publiczną” – mówił Bodnar. (…)”

Artykuł pochodzi z portalu Archiwum Osiatyńskiego

Pełna wersja tekstu: Archiwum Osiatyńskiego „KE powinna zaskarżyć do TSUE represje dyscyplinarne wobec polskich sędziów”

Zobacz też: Dorota Zabłudowska – Archiwum Represji