27 listopada 2018

prawo_pl_strona

Prawo.pl „Adwokaci: Dyscyplinarka dla sędziego, gdy jest delikt”


Udostępnij

Sędziowscy rzecznicy dyscyplinarni łamią prawo wzywając sędziów na przesłuchania, gdy nie ma uzasadnionego podejrzenia, że doszło do deliktu dyscyplinarnego – piszą adwokaci Jacek Dubois i Michał Zacharski. I doradzają sędziom, że nie muszą stawiać się na takie wezwania. Oceniają też pierwsze działania organów dyscyplinarnych. Wprowadzona w zeszłym roku „reforma sądownictwa” wywołała masowe protesty społeczne. Na […]


Sędziowscy rzecznicy dyscyplinarni łamią prawo wzywając sędziów na przesłuchania, gdy nie ma uzasadnionego podejrzenia, że doszło do deliktu dyscyplinarnego – piszą adwokaci Jacek Dubois i Michał Zacharski. I doradzają sędziom, że nie muszą stawiać się na takie wezwania. Oceniają też pierwsze działania organów dyscyplinarnych.

Wprowadzona w zeszłym roku „reforma sądownictwa” wywołała masowe protesty społeczne. Na ulicę w akcie protestu wyszły setki tysięcy osób w całym kraju, argumentując, że wprowadzane przepisy niczego nie zreformują, zaś ich celem jest podporządkowanie władzy sądowniczej egzekutywie.  Jednym z elementów zaplanowanej reformy były zmiany przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

(…)

Wzywają nie tych co trzeba
Nie trzeba przeprowadzać szczególnie wnikliwej analizy, by dostrzec, że rzecznik nie wzywa osób podejrzanych o rzeczywiste delikty dyscyplinarne, a osoby sprzeciwiające się naruszaniu konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej. Stąd obawy, że zmiana przepisów ma służyć wywoływaniu „efektu mrożącego” wydają się uzasadnione. Nie można bowiem utracić z pola widzenia, że postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte, jeśli zachodzi realne podejrzenie popełnienia deliktu dyscyplinarnego. Wszczynanie postępowania dyscyplinarnego, gdy takich realnych podejrzeń brak, może okazać się przekroczeniem uprawnień przez osobę takie postępowania wszczynające.

 

Tekst pochodzi z portalu Prawo.pl

Pełna wersja artykułu: Adwokaci: Dyscyplinarka dla sędziego, gdy jest delikt