10 grudnia 2019

Temida_zdjęcie

Oświadczenie I Prezes SN Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf


Udostępnij

Pierwsza Prezes SN wzywa sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od orzekania i „o podjęcie natychmiastowych działań ustawodawczych służących rozwiązaniu problemów leżących u podstaw zapadłych orzeczeń”. 5 grudnia Sąd Najwyższy (na mocy wyroku TSUE z 19 listopada) stwierdził, że: obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba […]


Pierwsza Prezes SN wzywa sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od orzekania i „o podjęcie natychmiastowych działań ustawodawczych służących rozwiązaniu problemów leżących u podstaw zapadłych orzeczeń”.

5 grudnia Sąd Najwyższy (na mocy wyroku TSUE z 19 listopada) stwierdził, że: obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu zarówno prawa krajowego, jak i europejskiego.

W celu uniknięcia pogłębiania istniejącego już chaosu prawnego i zapewnienia ochrony praw uczestników postępowań sądowych I Prezes Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf wezwała sędziów ID do powstrzymania się „od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach”.

Treść oświadczenia I Prezes Sądu Najwyższego