4 czerwca 2021

3. urodziny Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS


Udostępnij

Dokładnie trzy lata temu; 4 czerwca 2018 r. – w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów – powołaliśmy Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, którego głównym celem miała być ochrona prawna represjonowanych przedstawicieli zawodów prawniczych.  Realizując to postanowienie konsekwentnie od trzech lat: – jesteśmy zaangażowani w ponad 100 postępowań wszczętych przeciwko sędziom i prokuratorom w całej Polsce, – […]


Dokładnie trzy lata temu; 4 czerwca 2018 r. – w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów – powołaliśmy Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, którego głównym celem miała być ochrona prawna represjonowanych przedstawicieli zawodów prawniczych. 

Realizując to postanowienie konsekwentnie od trzech lat:
– jesteśmy zaangażowani w ponad 100 postępowań wszczętych przeciwko sędziom i prokuratorom w całej Polsce,
– kilkadziesiąt razy zabraliśmy publicznie głos, publikując stanowiska i opinie zwracające uwagę na niedopuszczalne działania skierowane przeciwko niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej,
– nasi pełnomocnicy występują zarówno przed sądami krajowymi, jak i przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w 10 postępowaniach) i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (w 6 postępowaniach),
– zorganizowaliśmy 24 konferencje prasowe by głośno mówić o nielegalności działania Izby Dyscyplinarnej i represyjnych działaniach podejmowanych przez Rzeczników Dyscyplinarnych,
– stale współpracujemy z przedstawicielami Komisji Europejskiej, władzy ustawodawczej (Senat RP, komisje sejmowe i senackie) oraz posłami i posłankami do Parlamentu Europejskiego i informujemy ich o bieżącej sytuacji sędziów, prokuratorów, przedstawiamy im opinie prawne na temat projektów aktów prawnych i działań władzy politycznej związanych z wymiarem sprawiedliwości i zagrażających praworządności.

To wszystko udało nam się zrealizować w ramach współpracy 13 organizacji pozarządowych, której koordynatorką jest Maria Ejchart-Dubois:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris

 

Dziękujemy, że śledzicie naszą działalność!

Działamy dzięki dotacji Fundacja Batorego oraz Państwa darowiznom. Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć finansowo nasze działania zachęcamy do wpłat na konto nr: 93 1030 0019 0109 8530 0037 9368.