25 marca 2019

Komunikaty Rzecznika Dyscyplinarnego_zdjecie

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych dotyczący sędzi Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Aliny Czubieniak


Udostępnij

Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. KOMUNIKAT RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH  w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z możliwymi deliktami dyscyplinarnymi polegającymi na uchybieniu godności zawodu przez sędzię Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Alinę Czubieniak Informuję, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2019 r., Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik podjął czynności […]


Warszawa, dnia 25 marca 2019 r.

KOMUNIKAT RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH 
w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z możliwymi deliktami dyscyplinarnymi polegającymi na uchybieniu godności zawodu przez sędzię Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Alinę Czubieniak

Informuję, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2019 r., Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik podjął czynności wyjaśniające w sprawie możliwego dopuszczenia się przez sędzię Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Alinę Czubieniak przewinień dyscyplinarnych polegających na uchybieniu godności zawodu.

W wypowiedziach medialnych, m. in. dla portalu Onet.pl oraz „Gazety Lubuskiej”, sędzia Alina Czubieniak wyraziła publicznie opinię na temat toczącego się przeciwko niej postępowania dyscyplinarnego, a także wyraziła opinie dotyczącego przebiegu tego postępowania na rozprawie przed Sądem Najwyższym dnia 22 marca 2019 r. oraz dokonała znieważających ocen dotyczących członków składu orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (m.in. „[…] posiedzenie w SN to była jakaś tragifarsa”, „[…] [s]kład sędziowski w którym był notariusz, radca prawny i tzw. czynnik ludowy, czyli ławnik, w ogóle, mam wrażenie, nie rozumiał, o czym ja do nich mówię”, „[…] piątkowa rozprawa to było najbardziej żenujące wydarzenie w moim życiu zawodowym”, „[…] miałam wrażenie, że rozmawiam ze ślepym o kolorach, albo z głuchym o muzyce”, „[…] kara upomnienia dla mnie to była klasyczna ustawka”, „[…] [c]ałe to „posiedzenie” tego sądu dyscyplinarnego w SN było dla mnie po prostu żenujące”), a tym samym mogła uchybić godności zawodu sędziego, naruszając wynikający z art. 82 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych nakaz strzeżenia powagi stanowiska sędziego i unikania wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabić zaufanie do jego bezstronności, oraz wynikające z § 13 i § 16 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów zakazy publicznego wyrażania opinii na temat toczącego się postępowania oraz stwarzania swoim zachowaniem nawet pozorów nierespektowania porządku prawnego.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny
Sędziów Sądów Powszechnych

 

Komunikat rzecznika dyscyplinarnego_A. Czubieniak